Enviso son pra min mesmo
un niño infindo do que nada cai fora.
Eilí ven do xeito máis lene
unha cousa queda lonxe e perta
na que todo está e nada se nombra.
 

Os eidos, Uxío Novoneyra

O granito negro da Serra da Capelada formouse na era Precámbrica a partires de magma hai 1 160 millóns de anos. As rochas permaneceron a grande profundidade até que afloraron cando Panxea se fracturou, hai 200 millóns de anos, e produciu uns cantís de 600 metros de altura.

O Homo sapiens sapiens apareceu na Terra hai 200 000 anos.

ver FILME

Twitter Facebook Vimeo LinkedIn